Fundacja im.
Abrahama Jakuba Sterna

Kim był Abraham Stern?

Abraham Stern urodził się w 1769 roku w Hrubieszowie w rodzinie ubogich polskich Żydów. Jako chłopiec terminował u zegarmistrza, gdzie został zauważony przez samego Stanisława Staszica, który stał się jego promotorem m.in. umożliwiając jemu przeprowadzkę do Warszawy i podjęcie tam studiów. Stern nie zawiódł pokładanych w nim nadziei tworząc jak na tamte czasy unikatowe maszyny liczące, zwane arytmometrami, które wykonywały kilka działań matematycznych, tj. dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i wyciąganie pierwiastka. Ponadto w przeciwieństwie do poprzednich tego typu urządzeń maszyna Sterna była dokładna, odporna na uszkodzenia i przede wszystkim prosta w obsłudze. Rozwiązanie to docenił car Aleksander I przyznając Sternowi rządowe stypendium na jego doskonalenie. Wywarło ono również duże wrażenie na przedstawicielach Towarzystwa Przyjaciół Nauki w Warszawie, którego później został członkiem, będąc pierwszą osobą żydowskiego pochodzenia w nim zasiadającą.

Geniusz Sterna nie ograniczał się wyłącznie do konstruowania maszyn liczących. Wynalazł również mechaniczną młockarnię, tartak, żniwiarkę konną, dalmierz geodezyjny, wózek topograficzny oraz mechanizm zabezpieczający powozy przed rozbieganiem się koni. Jego wynalazki wyprzedziły epokę, w której żył, dlatego nie znalazły one szerokiego zastosowania przemysłowego, pomimo ich praktycznego waloru.

“Słabość sił fizycznych człowieka dowodzi, że przyrodzenie rozkazało mu siłami umysłu więcej niż siłami ciała pracować. Dążyć on więc powinien do rozszerzenia granic mechaniki: za nią w krok postępują bogactwa i potęga państw, w których ona jest uprawiana.”

ABRAHAM JAKUB STERN

Projekty

Polski Wywiad

W ramach Fundacji im. Abrahama Sterna stworzyliśmy spot opowiadający o wyjątkowym wkładzie polskiego wywiadu wojennego w zwycięstwo nad Hitlerem.

Polscy Żydzi, który zmienili świat

W ramach Fundacji im. Abrahama Sterna stworzyliśmy serię filmów o polskich Żydach, którzy zmienili świat.

Historia legendy o Golemie

Z uwagi na to, że historia powstania legendy o Golemie jest niesłusznie łączona z innymi miastami, Fundacja im. Abrahama Jakuba Sterna, wspólnie z Miastem Chełmem, podjęła działania na rzecz upamiętnienia postaci poprzez budowę hologramu oraz prowadzenia szeroko zakrojonych działań promocyjnych.

Czy Centralny Okręg Przemysłowy” był polskim New Dealem?

Debata zorganizowana przez Fundację im. Abrahama Jakuba Sterna, Warsaw American Center i Szkołę Główną Handlową.

Misja Fundacji

Jack Tramiel, Samuel Goldwyn, Helena Rubinstein, Max Factor, czy wiemy co ich łączy? Wszyscy odegrali istotną rolę w dziejach światowej nauki, technologii czy kultury oraz byli Żydami polskiego pochodzenia, z czego niewielu zdaje sobie sprawę. Chcemy, aby wspólna historia Polaków, Żydów i Amerykanów stała się płaszczyzną do współpracy pomiędzy naszymi narodami.

W związku z powyższym, Fundacja im. Abrahama Jakuba Sterna przyjęła następujące cele:

  • rozwój współpracy naukowej, artystycznej, kulturalnej, gospodarczej i technologicznej pomiędzy Polską, Stanami Zjednoczonymi oraz Izraelem
  • realizacja projektów edukacyjnych z zakresu nowych technologii
  • promocja dziedzictwa polskich Żydów w Polsce i na świecie
  • popularyzacja wspólnej historii Polaków, Żydów oraz Amerykanów

Zarząd i Rada Fundacji:

PREZES ZARZĄDU

Michał Kamiński

Dyrektor Zarządzający 300GOSPODARKA – platformy dyskusji liderów życia gospodarczego i politycznego.

Dyrektor Zarządzający 300GOSPODARKA –platformy dyskusji liderów życia gospodarczego i politycznego. Wcześniej analityk w administracji państwowej, instytucjach finansowych oraz think tankach. Absolwent Oxford Internet Leadership Academy. Laureat grantu Digital News Innovation Fund. Studiował ekonomię w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Warszawskim oraz zarządzanie na Politechnice Warszawskiej.
Stefan Kawalec

Stefan Kawalec

PRZEWODNICZĄCY RADY

WICEPREZES ZARZĄDU

David Liebers

Obecnie Knowles Fellow na Harvard Medical School/Harvard Kennedy School of Government.

Obecnie Knowles Fellow na Harvard Medical School/Harvard Kennedy School of Government. Jest członkiem rady nadzorczej w American Association of Polish Jewish Studies. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi.
Marek Niedużak

Marek Niedużak

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Wiśliński

Historyk, prawnik. Strateg marketingowy w jednej z największych grup kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Historyk, prawnik. Strateg marketingowy w jednej z największych grup kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu organizacji pozarządowych. Od 2014 r. Prezes Fundacji Przyszłość Pokoleń, organizacji skupiającej prawników, która zajmuje się opracowywaniem raportów i analiz oraz prowadzącej kampanie i szkolenia w zakresie budowania świadomości prawnej społeczeństwa.
Jerzy Greblicki

Jerzy Greblicki

CZŁONEK RADY

Zapraszamy do kontaktu