Kontrast A A + A ++

„Jak reformować Ukrainę w czasie wojny?” – drugi Raport Fundacji Sterna

Próbę odpowiedzi na pytanie „Jak reformować Ukrainę w czasie wojny?” podjął Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w analizie przygotowanej na zaproszenie naszej Fundacji. To drugi po raporcie autorstwa Stefana Kawalca pt. „Ukraińskie scenariusze gospodarcze i ich konsekwencje dla Polski”, tego rodzaju dokument. Oba tworzą  uzupełniające spojrzenia na perspektywy Ukrainy i zachodniej pomocy dla niej.

Zarówno Piotr Arak, jak i Stefan Kawalec  nie mają wątpliwości, że z punktu widzenia Ukrainy i Zachodu najbardziej pożądanym scenariuszem militarno-politycznym jest scenariusz zwycięstwa Ukrainy, w którym Ukraina odzyskuje wszystkie tereny utracone od 24 lutego 2022 r., a najgorszy i najbardziej niebezpieczny jest scenariusz utraty suwerenności przez Ukrainę. Autorzy zgadzają się również, że Zachód powinien dostarczać Ukrainie skuteczne uzbrojenie i zacieśniać sankcje na Rosję, tak aby koszty kontynuacji wojny dla Rosji były jak największe.

W swoim raporcie autor podejmuje próbę odpowiedzi na fundamentalne w tym momencie konfliktu pytania – min.: Co trzeba zrobić teraz, kiedy jeszcze trwają walki? Jak rozpocząć odbudowę? Czy należy różnicować regionalnie pomoc? Jaka struktura instytucjonalna jest potrzebna, aby zapewnić zaangażowanie państw spoza UE, a zwłaszcza USA? Jak wykorzystać zamrożone aktywa oligarchów i banku centralnego? Jaka powinna być rola Komisji, EBOiR, EBI, państw członkowskich, G7 w strukturze sterującej? Jak powinny zapadać decyzje o wykorzystaniu środków na odbudowę Ukrainy? W końcu – jakie kamienie milowe powinna mieć Ukraina w swojej ścieżce rozwoju, uwzględniając możliwość jej członkostwa w OECD, w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub EFTA oraz w Unii Europejskiej?

 

“Dziś Ukraina potrzebuje nie tylko wsparcia w postaci pomocy humanitarnej ale także w realnych działaniach na rzecz jej gospodarki. Oczywiście, to się już dzieje na poziomie międzynarodowym, co potwierdza się choćby w uzgodnieniach podczas lipcowej  Międzynarodowej Konferencji Odbudowy Ukrainy w Lugano w Szwajcarii” – mówi Michał Kamiński – Prezes Zarząd Fundacji im. Abrahama Sterna. – Jeśli poprzez nasze analizy i scenariusze, które przygotowujemy z cenionymi ekspertami gospodarczymi, będziemy mogli dołożyć swoją “cegiełkę” i mieć choćby mały wkład w odbudowę Ukrainy, to czemu tego nie robić. Z kolei David Liebers – Wiceszef Fundacji Sterna dodaje “Nie możemy sobie pozwolić – my jako wspólnota – aby pozostawić Ukrainą samą sobie i nie wspierać jej w odbudowie gospodarki, nawet mimo trwania działań wojennych. Tym bardziej, że zapał społeczny i energia do pomocy humanitarnej z czasem może opaść. Przyszłość Ukrainy to więcej niż przyszłość Polski i Europy”.

Analiza „Jak reformować Ukrainę w czasie wojny?”, autorstwa Piotra Araka, opracowana w trzech wersjach językowych – angielskiej, ukraińskiej i polskiej, dostępna jest tu.

Przyszłość Ukrainy – możliwe scenariusze

Analiza „Ukraińskie scenariusze gospodarcze i ich konsekwencje dla Polski”, to pierwszy tego typu dokument, uwzględniający możliwe rozwiązania dotyczące finału agresji Rosji na Ukrainę oraz ich wpływu na gospodarkę i Ukrainy i Polski. Jego autorem jest Stefan Kawalec, współtwórca programu transformacji polskiej gospodarki i szef Rady Fundacji im. A.Sterna.

W analizie rozpatrywanych jest kilka scenariuszy militarno-politycznych, takich jak: “Zwycięstwo Ukrainy”, “Utratę przez nią suwerenności”, “Przedłużającą się bezterminowo wojnę”, “Trwały rozejm przy zachowaniu suwerenności Ukrainy” oraz “Przekształcenie się konfliktu w bezpośrednią wojnę między USA i krajami NATO a Rosją, wykraczającą poza terytorium Ukrainy”.

Zdaniem autora – Stefana Kawalca, ekonomisty i współtwórcy programu transformacji polskiej gospodarki, obecnie przyszłość Ukrainy znajduje się na rozdrożu. Z jednej strony, wobec otwartej rosyjskiej agresji kraj znalazł się sytuacji egzystencjalnego zagrożenia. Z drugiej strony, Ukraina ma szanse na to, by dzisiejsze tragiczne wydarzenia stworzyły podwaliny budowy bardziej sprawnego państwa i otworzyły drogę do ukraińskiego cudu gospodarczego. Zmiany polityczne i społeczne na Ukrainie oraz zmiany postrzegania Ukrainy w Europie, w wyniku obecnej wojny, mogą bowiem pozwolić na usunięcie wewnętrznych i zewnętrznych barier instytucjonalnych, które od uzyskania niepodległości hamowały rozwój Ukrainy.

 

Stąd scenariusze „Zwycięstwo Ukrainy” lub „Trwały rozejm przy zachowaniu suwerenności”, mogą stworzyć Ukrainie szansę na szybki wzrost gospodarczy – w 25 lat po zakończeniu wojny, jej PKB na mieszkańca, mógłby być trzykrotnie wyższy niż w 2020 r. Natomiast w scenariuszu „Przedłużającej się bezterminowo wojny” należy oczekiwać długotrwałego załamania gospodarki – w tym przypadku, PKB na mieszkańca mógłby po 25 latach, wynosić 50% poziomu z roku 2020, lecz nie można wykluczyć, że spadek ten byłby jeszcze głębszy. Oznacza, to że w wariancie szybkiego wzrostu gospodarczego, po 25 latach poziom życia na Ukrainie mógłby być co najmniej sześciokrotnie wyższy niż w wariancie długotrwałego załamania gospodarki.

Analiza „Ukraińskie scenariusze gospodarcze i ich konsekwencje dla Polski”, autorstwa Stefana Kawalca, opracowana w trzech wersjach językowych – angielskiej, ukraińskiej i polskiej, dostępna jest tu.

„Inwazja Rosji na Ukrainę, spowodowała, że nasza Fundacja, tak jak prawie każdy z nas, włączyła się w niesienie pomocy naszym ukraińskim przyjaciołom, zapewniając im dach nad głową i poczucie bezpieczeństwa – mówi Michał Kamiński – Prezes Zarząd Fundacji im. Abrahama Sterna. “Dziś, poza pomocą humanitarną, chcemy zająć się szerszym wsparciem i wraz z naszymi partnerami stworzyć wirtualny think – tank, który swoimi analizami i projektami, będzie służył budowie lepszej przyszłości dla Ukrainy – dodaje David Liebers – Wiceszef Fundacji Sterna. ”Bo to co się dzieje teraz na Ukrainie, nie pozostaje bez wpływu na gospodarkę i bezpieczeństwo, zarówno Polski jak i Europy. Dlatego tak ważne jest byśmy współuczestniczyli w tworzeniu wspólnej i bezpiecznej przyszłości”.

 

Uruchomiliśmy specjalną zbiórkę funduszy na rzecz wsparcia ukraińskich uchodźców w Polsce.

Po rozpoczęciu 24 lutego 2022 r. otwartej agresji Rosji na Ukrainę, rozszerzyliśmy swoją działalność o projekty wspierające Ukrainę, udzielając pomocy uchodźcom i kwaterując ich w 11 mieszkaniach w różnych miastach na terenie Polski, a także pokrywając niektóre niezbędne zakupy i wydatki. Ponadto Fundacja przekazała sprzęt do centrów recepcyjnych dla uchodźców oraz na Ukrainę. To wszystko udało się zrealizować dzięki wsparciu darczyńców, którzy wzięli udział w naszej zbiórce prowadzonej na zrzutce.pl

Zobacz komu już pomogliśmy!

Za każdą wpłatę jesteśmy wdzięczni!

 

Wpłat można nadal dokonywać przelewem na poniższe dane lub na zrzutce.pl

Fundacja im. Abrahama Jakuba Sterna
Plac Bankowy 2,
00-095 Warszawa

Tytuł przelewu: Future of Ukraine

Wpłata w PLN – 30109018700000000149881840

IBAN: PL30109018700000000149881840

Kod BIC/SWIFT: WBKPPLPP

Wpłata w USD – 84109018700000000142027554

IBAN: PL84109018700000000142027554

Kod BIC/SWIFT Santander: WBKPPLPP

Nazwa i adres banku: Santander Bank Polska. Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa