Those nations that
have perfected industry control the world, while those that have neglected it have fallen into feebleness, ignorance, misery and enslavement.”

Abraham Stern

The forgotten life of the ingenious scientist and
constructor, whose inventions anticipated
industrial revolutions, the leading representative
of the Jewish Enlightenment (Haskalah) in Europe
at the time, as well as a Polish patriot, presents
the fate of our nations plainly. We want to tap
into this, at times complex, past and into the common
heritage of Poles, Jews and Americans; the inspiration
for these activities is the very biography of Abraham Stern.

The main goals
of the Foundation are:

to foster scientific, artistic, cultural, economic and technological cooperation between Poland, the United States and Israel,

to promote the heritage of Polish Jews in Poland and abroad,

to implement educational projects in the field of new technologies,

to raise public awareness of the common history of Poles, Jews and Americans.

  • Zespół
  • Zarząd
  • Rada
Dr. Jeevan Deol

Dr. Jeevan Deol

Dr Deol ukończył studia doktoranckie w St John’s College w Cambridge, a następnie wykładał w Cambridge, Oxfordzie oraz w Szkole Studiów Orientalnych i Afrykańskich. Przez cały okres swojej kariery zawodowej szczególnie interesował się publiczną stroną historii, współpracował z Instytutem Smithsona, wygłaszał wykłady w muzeach w Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie, a także występował jako prezenter w programie telewizyjnym BBC 2 “History Detectives”. W naszej Fundacji pełni funkcję dyrektora ds. projektów międzynarodowych oraz Abraham Stern Fellow in Public History.

Marta Lau

Marta Lau

strateg i ekspert ds. komunikacji oraz kierownik projektów z wieloletnim doświadczeniem. Kierowała strategią komunikacji marki Tesco w Polsce, była rzecznikiem prasowym RUCH-u, ma również doświadczenie w planowaniu strategii komunikacyjnych w agencjach. Była dyrektorem komunikacji w Ministerstwie Rozwoju oraz kierowała projektami w Polskim Funduszu Rozwoju i spółce ORLEN. W naszej Fundacji zajmuje się opracowaniem i realizacją strategii komunikacji. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego

Sławomir Kowalski

Sławomir Kowalski

absolwent studiów kulturoznawczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w trakcie studiów aktywny członek Samorządu Studentów UJ, w tym Zarządu Samorządu Studentów UJ oraz Rady Funduszu im. Jana Kochanowskiego. W ramach naszej Fundacji zajmuje stanowisko kierownika biura fundacji, odpowiedzialnego za wsparcie realizacji projektów i czuwanie nad terminowością wykonywanych zadań.

Michał Kamiński

Michał Kamiński

Prezes Zarządu

Dyrektor Zarządzający 300GOSPODARKA –
platformy dyskusji liderów życia
gospodarczego i politycznego oraz
WicePrezes Zarządu Fundacji Impact.
Wcześniej analityk w administracji
państwowej, instytucjach finansowych
oraz think tankach. Absolwent Oxford
Internet Leadership Academy. Laureat
grantu Digital News Innovation Fund.
Studiował ekonomię w Szkole Głównej
Handlowej i na Uniwersytecie
Warszawskim oraz zarządzanie na
Politechnice Warszawskiej.

David Liebers

David Liebers

Wiceprezes Zarządu

Obecnie Knowles Fellow na Harvard Medical School/Harvard Kennedy School of Government. Jest członkiem rady nadzorczej w American Association of Polish Jewish Studies. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi.

Stefan Kawalec

Stefan Kawalec

Przewodniczący Rady

Marek Niedużak

Marek Niedużak

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Greblicki

Jerzy Greblicki

Członek Rady

Nasze projekty

Historia polskich Żydów nie należy tylko do przeszłości, ale trwa do dzisiaj. Chcemy o niej trochę opowiedzieć.

W ramach współpracy Fundacji im. Abrahama Sterna i Fundacji Orlen stworzyliśmy serię animacji edukacyjnych o polskich Żydach, którzy zmienili świat. Animacje ukazały się po polsku, angielsku i hebrajsku.

Wyprodukowaliśmy spot opowiadający o wyjątkowym wkładzie polskiego wywiadu wojennego w zwycięstwo nad Hitlerem.

Z uwagi na to, że historia powstania legendy o Golemie jest niesłusznie łączona z innymi miastami, Fundacja im. Abrahama Jakuba Sterna, wspólnie z Miastem Chełmem, podjęła działania na rzecz upamiętnienia postaci poprzez budowę hologramu oraz prowadzenia szeroko zakrojonych działań promocyjnych.

Debata zorganizowana przez Fundację im. Abrahama Jakuba Sterna, Warsaw American Center i Szkołę Główną Handlową.

Partnerzy i sponsorzy

Fundacja Empiria I Wiedza
Narodowy Instytut Wolności
Bank Gospodarstwa Krajowego