Kontrast A A + A ++

Pod jednym, tym samym niebem dzieje się historia, trwa nasze dziś i rozpędza się przyszłość. Ci, po których ścieżkach dziś chodzimy, są zapisani w gwiazdach. W nich jest cała przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I właśnie to przyświeca naszym działaniom. Staramy się przywracać Pamięć – o Polakach i Żydach, którzy niczym polne kamienie mieli swój udział w lawinie historycznych wydarzeń; o ich osiągnięciach w dziejach światowej nauki, technologii czy kultury, o których już zapomniano; i o wspólnej, niełatwej historii “dwóch Narodów karmionej stuleciami cierpień”*.

A przeszłość inspiruje nas do działań na przyszłość. Stąd włączamy się w gospodarcze debaty prorozwojowe, nawiązujemy współpracę naukową i edukacyjną z partnerami z całego świata, oraz inicjujemy projekty o nowych technologiach. Podobnie jak dawniej wynalazki i idee Abrahama Sterna wpływały na innych, tak dziś, Fundacja Jego imienia, z myślą o pozostawionym dziedzictwie, dba o nie i przekazuje je kolejnym pokoleniom.

Nasze projekty

Projekt 2077

Projekt 2077

Projekt 2077 to społeczno – edukacyjna kampania angażująca do codziennego działania na rzecz walki z szeroko rozumianą obojętnością, a także zachowaniem Pamięci o jej Ofiarach.
Inspiracją są słowa Mariana Turskiego, byłego więźnia KL Auschwitz, wygłoszone podczas 75. rocznicy wyzwolenia tego obozu, i skierowane do młodszego pokolenia. Te trzy zwykłe słowa – “Nie bądźcie obojętni!” – to więcej niż tylko przesłanie.

Polscy Żydzi, którzy zmienili świat.

Polscy Żydzi, którzy zmienili świat.

Jack Tramiel, Samuel Goldwyn, Helena Rubinstein, Max Factor, czy wiemy co ich łączy? Wszyscy odegrali istotną rolę w dziejach światowej nauki, technologii czy kultury oraz byli Żydami polskiego pochodzenia, z czego niewielu zdaje sobie sprawę. Dlatego też, stworzyliśmy serię filmów o polskich Żydach, którzy zmienili świat.

Jak polski wywiad pomógł wygrać tajną wojnę z Hitlerem.

Jak polski wywiad pomógł wygrać tajną wojnę z Hitlerem.

W ramach Fundacji im. Abrahama Sterna stworzyliśmy spoty opowiadające o wyjątkowym wkładzie polskiego wywiadu wojennego w zwycięstwie nad Hitlerem.

Czy „Centralny Okręg Przemysłowy” był polskim New Dealem?

Czy „Centralny Okręg Przemysłowy” był polskim New Dealem?

Debata zorganizowana przez Fundację im. Abrahama Jakuba Sterna, Warsaw American Center i Szkołę Główną Handlową.

Tu narodził się Golem. Współpraca z miastem Chełm.

Tu narodził się Golem. Współpraca z miastem Chełm.

Z uwagi na to, że historia powstania legendy o Golemie jest niesłusznie łączona z innymi miastami, Fundacja im. Abrahama Jakuba Sterna, wspólnie z Miastem Chełmem, podjęła działania na rzecz upamiętnienia postaci poprzez budowę hologramu oraz prowadzenia szeroko zakrojonych działań promocyjnych.

Partnerzy i sponsorzy

Fundacja Empiria I Wiedza
Narodowy Instytut Wolności
Bank Gospodarstwa Krajowego